1. AME Konferencia

Auto Market Experts, s.r.o. zorganizovala 1.AME Konferenciu v hoteli Double Tree by Hilton v Košiciach dňa 28.marca 2014. Hlavný cieľom stretnutia bolo zhrnutie skúseností získaných počas prvého roka činnosti AME z trhov východnej Európy pre Partnerov AME, ako aj predstavenie nového logistického projektu AME – Automotive Logistic Solution (ALS), ktorý by mal pomôcť vstúpiť s výrobkami a službami Partnerov AME na trhy. Zároveň sa na konferencii vytvoril priestor na bilaterálne a multilaterálne rokovania medzi AME Partnermi.
Na konferencii boli odprezentovaných niekoľko prezentácií v podaní členov AME tímu a hostí – spoločností DB Schenker a EMEX, ktoré majú zámer zúčastniť san a tomto novom logistickom projekte. Zoznam zúčastnených spoločností a prednášajúcich môžete nájsť v dokumente nižšie.
Po ukončení oficiálnej časti Konferencie všetci účastníci navštívili sklad, v ktorom sa plánuje vytvoriť báza pre nový ALS projekt.
Posledná časť dňa bola venovaná neformálnej a nezabudnuteľnej obchodnej večeri v stredovekej reštaurácii v Maďarsku, sprevádzanej tradičnou stredovekou hudbou.
Vychutnajte si atmosféru konferencie a večere aspoň pri sledovaní niekoľkých fotografií z podujatia.

Program 1. AME Konferencie: 

Pictures from the 1st AME Conference and dinner, March 28, 2014