Ponuka pre výrobcov a dodávateľov

Ponúkame profesionálne obchodné služby pre Výrobcov a Dodávateľov, a to:

 • Prieskum  trhu, asistencia pri vytváraní firemnej exportnej politiky, formovanie predajnej stratégie
 • Oficiálne zastúpenie na celom území Východnej Európy a Strednej Ázie alebo aspoň na vybranom cieľovom území.
 • Budovanie najefektívnejšej distribučnej siete
 • Budovanie najsilnejšieho imidžu značky a umiestnenia na trhu
 • Uzatváranie zmlúv v mene Výrobcov a Dodávateľov
 • Blízka spolupráca s existujúcim predajným tímom výrobcov a dodávateľov
 • Starostlivosť o každodenné činnosti, komunikáciu s existujúcimi zákazníkmi, riešenie problémov a reklamácií
 • Organizovanie kampaní, motivačných akcií, PR podujatí, výstav
 • Podávanie pravidelných správ o návštevách každé dva týždne, informácií o konkurencii, situácii na trhu, legislatívnych zmenách, procesoch certifikácie

Chceme ponúknuť naše profesionálne obchodné služby vybraným výrobcom a dodávateľom ktorí nemajú:

 • žiadneho distribútora vo Východnej Európe a Strednej Ázii a radi by vstúpili na tento trh
 • silnú distribučnú sieť v celom regióne alebo aspoň v niektorých cieľových krajinách a majú záujem o vybudovanie efektívnej distribučnej siete
 • pozitívnu tendenciu v obchodnom rozvoji a radi by zmenili tento stav na rast
 • neobmedzené finančné zázemie, ale majú ambíciu položiť stabilné základy pre budúce obchodné aktivity a pozitívny vývoj
 • -uspokojivé výsledky predaja s vlastným predajným tímom a chceli by ich podporiť na cieľovom území silným nezávislým obchodným tímom – Auto Market Experts