Územná pôsobnosť


 • ALBÁNSKO
 • BOSNA a HERCEGOVINA
 • BULHARSKO
 • CYPRUS
 • CHORVÁTSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • ESTÓNSKO
 • GRUZÍNSKO
 • GRÉCKO
 • MAĎARSKO
 • KAZACHSTAN
 • KOSOVO
 • NEMECKO
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • NÓRSKO
 • ŠVÉDSKO
 • FÍNSKO
 • DÁNSKO
 • ÍRSKO
 • ŠPANIELSKO
 • PORTUGALSKO

 • LOTYŠSKO
 • LITVA
 • MACEDÓNSKO
 • MALTA
 • MOLDAVSKO
 • ČIERNA HORA
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SRBSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • UKRAJINA
 • TALIANSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • TURECKO
 • BELGICKO
 • HOLANDSKO
 • LUXEMBURSKO
 • ISLAND