Kontakt

Sídlo

Auto Market Experts Ltd.
Rudník 41, 04423 Jasov,
Slovensko

Peter Erdélyi, mobil: +421-905-466574
Igor Tar, mobil: +421-907-955481

АМЕ IT oddelenie
Vozárova 5, 040 17 Košice
Slovensko                         

E-mail: office@automarketexperts.eu
Web: www.automarketexperts.eu

Okresný Súd Košice I., Slovensko, 19. Marca, 2013
Národné Súdne Registračné číslo: 15147/V
IČ DPH: SK2021851172
IČO: 36581704
Základné imanie: € 33.194,-

 

Banka: VÚB a.s., Bratislava, Slovakia

Číslo účtu EUR: 3106285351/0200
IBAN: SK60 0200 0000 0031 0628 5351
SWIFT CODE: SUBASKBX