Tréningový a vzdelávací program

Predmet: Rozvoj automobilového trhu vo Východnej Európe a jeho budúcnosť…
Obsah: História automobilového trhu vo Východnej Európe, aktuálna situácia a budúci rozvoj, vzťahy medzi nezávislým trhom a autorizovanými servismi, budúce metódy a predajné praktiky distribučných spoločností v budúcnosti, organizačná štruktúra samotného trhu, nové informačné kanály a ich vplyv na konečného spotrebiteľa, aspekty vysokej motivácie predajcov distribútorov, ako robiť veci lepšie, než konkurencia...
Prednášajúci: Peter Erdélyi
Kontakt: peter@automarketexperts.eu
Čas: 3 hodiny
Cena: Dohodou

 

Téma Európska legislatíva v automobilovom priemysle a jej vplyv na trh náhradnej spotreby
Obsah: Block Exception Regulation (Bloková výnimka) I. generácie (EU 1400/2002), Block Exception Regulation (Bloková výnimka) II. generácie (EU 461/2010), koniec informačného embarga (EU 715/2007), záruka náhradných dielov, záručné doby nových vozidiel versus legislatíva, monopol výrobcov vozidiel versus nezávislý trh náhradnej spotreby, zmeny v legislatíve a ich vplyv na rozvoj automobilového trhu náhradnej spotreby
Prednášajúci: Martin Hroš
Kontakt: martin@automarketexperts.eu
Čas: 3 hodiny
Cena: Dohodou